Verduurzamen

Duurzaamheidsvisie Climate Construction

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Zoals eerder is omschreven staat Climate Construction voor betaalbare gezonde en comfortabele woningen. De huidige woningvoorraad in Nederland komt hier voor een groot gedeelte niet voor in aanmerking. Vooral de naoorlogse woningen zijn slecht geïsoleerd en op het gebied van vocht, geluid en comfort ondermaats. Wanneer het gaat over onze wereld dan heeft Wubbo Ockels de noodzaak van verduurzamen ooit mooi omschreven. ‘’De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen’’. Climate Construction onderschrijft dit en ontwikkelt hiervoor duurzame producten.

Trias Energetica

Climate Construction gelooft in het verantwoord omgaan met energie en grondstoffen en heeft daarom in de ontwikkeling van haar producten de hierboven beschreven visie als uitgangspunt genomen. De door TU Delft ontwikkelde strategie ‘’Trias Energetica’’. De 3 stappen worden opeenvolgend genomen, zodanig dat eerst zoveel mogelijk maatregelen uit stap 1 worden genomen; kan dit niet meer, dan zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2 en tenslotte een eventuele restvraag met stap 3: Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).

  1. Beperk het energieverbruik door beperking van de vraag (goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen).

  2. Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, etc.) Hiervoor zal de energievraag beperkt worden en gebruik worden gemaakt van duurzame energie.

  3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).

Recycling

Bij het bouwen en verbouwen van woningen zijn zeer veel grondstoffen benodigd. Grondstoffen zijn schaars en het delven en maken van deze grondstoffen zijn belastend voor het milieu. Climate Construction heeft daarom voor de basis elementen van haar producten gekozen voor duurzame materialen. Materialen welke kunnen worden hergebruikt, licht en sterk zijn, materialen die makkelijk geprefabriceerd kunnen worden zodat transport bewegingen worden gereduceerd en last but not least producten welke lang meegaan en niet snel hoeven te worden vervangen.