Nul-op-de-Meter

Een betaalbare, gezonde en comfortabele nieuwe woning middels Nul op de Meter

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Nul op de Meter (hierna NoM) is gebaseerd op het beperken van de energie vraag, door de woning te isoleren en te voorzien van duurzame installaties. NoM betekent dat de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat. Door een gemiddeld gezin wordt dus niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Hierdoor is de energierekening nul.

Uw woning renoveren naar een mooie duurzame, gezonde en comfortabel vernieuwde woning met gebruik van uw huidige energierekening. Dat is wat centraal staat bij Nul-op-de-Meter.

Urgentie

In Nederland woont een groot aantal mensen in woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1985. Veel van deze woningen zijn helaas niet comfortabel en energetisch ondermaats. Door de onzekere prijzen van energie van de afgelopen jaren nemen de energiekosten een steeds grotere rol in in de portemonnee van de woningeigenaren. Juist daarom is het verbeteren van de woning tot NoM woning zeer belangrijk. Ook om daarmee de leefomgeving en bestaande woningvoorraad in Nederland te verbeteren om hiermee bij te dragen aan het behalen van door de duurzaamheid- en levensloopbestendigheid doelstellingen die zijn gesteld door de overheid/gemeenten.

Nul – Tien – Nul

Nul - Het voordeel en doel van de renovatie is een gegarandeerde Nul op de Meter. Met deze besparing op de energiekosten moet het daarnaast ook mogelijk zijn om hiermee de investering te financieren.

Tien - De NoM renovatie aan uw woning zal binnen 10 werkdagen gereed zijn - dit om u als bewoner zo min mogelijk overlast te bezorgen en de renovatie zo toegankelijk mogelijk te houden.

De werkzaamheden worden in tien dagen uitgevoerd, hiermee heeft u slechts enkele dagen ‘overlast’ van de werkzaamheden. Deze snelle manier van werken kan doordat er gebruik gemaakt wordt van prefab elementen die kant en klaar uit de fabriek komen. Ook de installaties worden plug & play geleverd en aangesloten.

Nul - Gemiddeld is de energierekening van een rijwoning € 175,- per maand.Door deze energierekening te gebruiken voor een investering, kan het huis‘’kosten neutraal’’ naar Nul-op-de-Meter gerenoveerd worden. Hiermee wordt de besparing die u heeft op uw energielasten omgezet naar netto contante waarde,waarmee u de investering kan financieren. Naast dat uw woning gezonder wordt en meer comfort krijgt wordt ook eventueel aanwezig achterstallig onderhoud weggewerkt en stijgt uw woning in waarde.