Corporaties

Climate Construction in samenwerking met corporaties.

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Bestaat de wens om het woningbezit energiezuiniger of duurzamer te maken? Dan is Climate Construction de juiste partij met wie woningcorporaties om tafel kunnen. Climate Construction positioneert zich als regisseur binnen het ketenintegraal bouwen. Wij gaan met woningcorporaties om tafel om hun wensen uit te werken tot een concreet rendabel project.Wij bieden onze opdrachtgevers een 3-delig proces aan dat bestaat uit de onderstaande stappen:

1. Planuitwerking

Wij werken samen vanuit de visie van uw SVB de wensen uit tot een realiseerbaar project.

2. Realisatie

Climate Construction organiseert en realiseert de gehele uitvoeringsfase met behulp van haar partners

3. Nazorg

Na realisatie loopt Climate Construction niet weg maar blijft betrokken; wij geven garanties op de afgesproken prestaties!

Climate Construction Prototype 2010