NoM-Keur ontwerp 0.1

Climate Construction ontvangt tijdens de Building Holland het NoM-Keur ontwerp 0.1 van de stroomversnelling.

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

NOM-Keur 0.1 voorClimate Construction

Donderdag 24 maart 2016 werd tijdens Building Holland het product ‘’Thuis een nieuwe woning’’ van Climate Construction gepresenteerd. Het product werd langs een 0.1-versie van de maatlat NoM-Keur gehouden met eenpositieve uitkomst. Dit betreft een Keur van het ontwerp. Het Keur voor realisatie en het onderhoud, de andere twee aspecten die deel uitmaken van het NOM-Keur, volgen later dit jaar.


NOM-Keur is cruciaal voor standaardisatie van kwaliteit

Het NOM-Keur is een van de speerpunten van de Vereniging Stroomversnelling. Hiermee wil Stroomversnelling waarborgen dat de gebruikeren/of gebouweigenaar een betrouwbaar en beproefd product afneemt dat minimaal voldoet aan de basis NOM-uitgangspunten, daarnaast gezond en comfortabel te gebruiken is én waar bewoners tevreden over zijn. De bouw- en corporatieleden gaven inzicht in de opzet van het Keur en de planning voor de stapsgewijze ontwikkeling tot aan de finale oplevering eind 2016. “NOM-Keur zet een nieuwe –vaste – norm in de markt. Met de komst van de Energieprestatievergoedingntstond de noodzaak om aan corporaties en particulieren zekerheid te gevenover de vraag of de propositie EPV-waardig is.


NOM-keur is dynamischen afgestemd op EPV

Op kwaliteitsaspecten, prijs en bewonersbeoordeling scoren participanten punten die leiden tot een totaalbeeld. Die score en de daaraan gekoppelde ranking vindt doorlopend plaats en is zichtbaar voor de eindafnemers. Dat maakt het NOM-Keur dynamisch en daagt bovendien uit tot constante verbetering. De basiseisen van NOM-Keur zijn een-op-een afgestemd op de Energieprestatievergoeding en geven corporaties de zekerheid dat zij, als zij samenwerken met aanbieders met het Keur, de vergoeding kunnen innen. HetNOM-Keur betreft, naast de energieprestatie, ook kwaliteitskenmerken zoals comfort en gezondheid, het binnenmilieu, de kwaliteit van de instandhouding, gebruikersfeedback en de tevredenheid van bewoners.


Uitreiking NoM-Keur ontwerp 0.1